Šumava

V roce 2024 se pochod uskuteční v sobotu 25. května 2024.

Místo: Loučovice.
Datum a čas: 25. květen 2024 od 06:00 - 20:00 hodin.
Start a cíl jsou u kulturního domu obce Loučovice.

Československá obec legionářská (Jednota majora in memoriam Václava Vokurky Boletice), Ministerstvo obrany České republiky a obec Loučovice si Vás dovolují pozvat k účasti na Pochodu po stopách Krále Šumavy. Pochod po stopách Krále Šumavy se koná na počest mužů a žen, kteří se po roce 1948 nesmířili se ztrátou svobody a nástupem totality, a v následujících letech dělali vše pro návrat demokracie. Letošní ročník se koná v Loučovicích a jejich blízkém okolí.

Nejedná se o autenticko-historickou rekonstrukci trasy pro přechod hranic, ale o sportovně-outdoorovou akci v krásné a náročné šumavské přírodě.

PRAVIDLA A PRŮBĚH AKCE

1. Přihlášení

Přihlášku na pochod je nutno podat do 19. května 2024 (včetně)
REGISTRACE

2. Účastnický poplatek

Zaplacení příspěvku na organizaci ve výši 700 Kč. Příspěvek zahrnuje organizaci, stravu, účastnický dekret, mapu, účastnickou kartu, pamětní medaili. Bez pamětní medaile činí příspěvek na organizaci 400 Kč.

3. Storno podmínky

Účast na pochodu lze odhlásit písemně na emailovou adresu: info@pochod-sumava.online.cz
Zaplacené startovné bude neprodleně vráceno:
- při stornování do 14.4.2024 bude vráceno 100% uhrazené částky,
- při stornování do 7.5.2024 bude vráceno 40% uhrazené částky,
- od 8.5.2024 startovné propadá ve prospěch pořádání akce.

4. Parkování

Parkování vozidel účastníků akce není organizováno. Možnost parkování je na vyhrazených místech k parkování v obci Loučovice.

5. Průběh akce

Start a cíl jsou u kulturního domu obce Loučovice (vedle je Restaurace Sparta) - (48°37'16.1"N 14°15'23.5"E).
- Od 06:00 je možná prezence účastníků
- Není organizován hromadný start pochodu, ani není měřen čas pochodu jednotlivých účastníků.
- Jedinou podmínkou je dokončení pochodu do 20:00.

6. Trasy

Trasa A(31.7 km)
Trasa B(23.8 km)
Trasa C(16.8 km)
Trasa D(15 km)
Trasa E(9.9 km)
Trasy jsou značeny turistickými značkami a mapou. Účastníci pochodu jsou povinni mít po celou dobu pochodu účastnickou kartu. Na základě absolvování pochodu (zvolené trasy) jsou splněny podmínky pro udělení pamětní medaile.
Ústroj: turistická, dobové uniformy. U příslušníků ozbrojených složek dle vlastního uvážení (uniforma příslušníka AČR vítána).

7. Strava

Svačina:
voda, ovoce, bageta
Oběd:
Polévka:
- bramboračka
- hovězí vývar s nudlemi
Hlavní jídlo:
- Segedínský guláš
- Vepřový (kuřecí) řízek, brambor
- Vepřové výpečky, špenát (zelí), bramborový knedlík

8. Pravidla pochodu

Účastník se může na trase pohybovat pouze vlastní silou. V případě nouze je možno pochod přerušit (např. za účelem ošetření, přivolání pomoci apod.). Na trase nebudou rozmístěny kontrolní stanoviště. Pochod je o svobodě člověka a právu vlastního rozhodování v rámci obecných pravidel.
Účastník je povinen dodržovat trasu. V případě nerespektování určené trasy zaniká status účastníka pochodu, osoba, která tak učiní se stává fyzickou osobou právně zodpovědnou.
Startující se pochodu účastní na vlastní nebezpečí.
Příspěvek na organizaci bude vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.
Účastník je povinen odevzdat v cíli kontrolní kartu. Po celou dobu pochodu si nese registrační kartu (každá kontrolní karta má své evidenční číslo, které je přidělené každému účastníkovi).
Účastník je vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici – reflexní vesta, kterou užívá při pohybu po komunikaci, při pohybu po turistických trasách používána být nemusí.
Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon 289/1995 Sb. o lesích § 20 na str. 13., tj. mimo jiné zákaz kouření v lese a znečišťování lesa odpadky; Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 na str. 33. o chůzi v organizovaném útvaru chodců.
Všechny akce a předměty, které mohou ovlivňovat pochod jsou zakázány
Dojde-li k porušení pravidel, jsou účastníci okamžitě vyloučeni, vyřazeni ze seznamu účastníků a nedostanou žádnou kompenzaci a odměnu.
Organizátor pochodu není odpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel anebo jejich obsahu.
Nárok na ocenění vzniká:
a) dodržením pravidel pochodu;
b) zaplacením příspěvku na organizaci;
c) projitím zvolené trasy;
Účastník, který splní podmínky pochodu, obdrží pamětní medaili se stužkou a certifikát o absolvování pochodu.

Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv předem zrušit a účastníkům pochodu vrátit zaplacený příspěvek.

9. Kontakt

KabeleJaroslav739 004 082
TolarováMarcela734 315 640
ŠinkovecViktor731 503 750
info@pochod-sumava.online
Akce je pořádána za finančního přispění Ministerstva obrany.